Examensarbete för provtekniker

Kursen går igenom krav och provning berörande EMC

Detta är en kurs i grundläggande materiallära.