Simulera hydraulik, mekanik elektronik och termodynamik via tillståndsmodeller och överföringsfunktioner. Samt analysera parametrar i olinjära hydrauliska formler igenom att kurvanpassa mot mätdata