Det finns olika typer av kurser på ITHs Moodle.

Öppna kurser

Öppna kurser har alla inloggade användare tillgång till. Det krävs ingen registrering utan materialet är helt öppet och ej tidsbegränsat.

Standard-kurser

De flesta kurserna inom Moodle måste man köpa tillgång till. Detta sker genom din arbetsgivare eller genom att du själv kontaktar ITH (info@ith.se). Efter att kursen är inköpt och betald får du en kursnyckel som du sedan kan använda för att själv registrera dig på kursen. Normalt har du sedan 180 dagar på dig att avsluta kursen.

För att använda kursnyckeln klickar du på den valda kursens namn. Sidan du hamnar på då kommer att ha ett antal grupper under kursbeskrivningen. Välj den grupp du blivit tilldelad och fyll i din kursnyckel. Nu är du registrerad på kursen!

Interna Kurser

Det finns några interna kurser som endast anställda vid ITH har tillgång till. Dessa är sorterade under "Interna Kurser" och finns inte tillgängliga för utomstående.

Last modified: Wednesday, 25 May 2016, 10:59 AM