Ämnesdisposition

  • Maskinsäkerhet och Riskbedömning


    Målet med denna kurs är en förståelse av hur arbete med säkerhet styrs från EU-nivå ner till maskinnivå med hjälp av direktiv, harmoniserade standarder och Arbetsmiljöverkets Föreskriftssamling (AFS). 


      Läs mer och köp kursen...


    Prova-på föreläsning: