Ämnesdisposition

  • Hydrauliksäkerhet


    Målet med kursen är att göra deltagaren medveten om de risker som är förknippade med hydraulisk teknik genom kontakt med hydraulvätska, hydrauliska komponenter och system. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall.


      Läs mer och köp kursen...


    Prova-på föreläsning: