Ämnesdisposition

  • Montageteknik


    Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper när det gäller montering och installation av ledningskomponenter i hydraulsystem. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Montör.


      Läs mer och köp kursen...


    Prova-på föreläsning: