Ämnesdisposition

 • Allmänt

 • Innehåll

  För varje kurs nedan finns en demo-lektion som du kan titta på för att få ett intryck av hur en eLearning-kurs kan se ut. I den riktigt kursen ingår dessutom nedladdningbara filer, test och annat smått och gott. 


  Välj kurs:

  Grundkurs 1

  Grundkurs 2

  Montageteknik

  Underhållsteknik

  Konstruktionsdimensionering

  Hydraulvätska/Smörjmedel

  Hydrauliksäkerhet

  Maskinsäkerhet & Riskbedömning

  Renhetsteknik & Ytors Renhet

  Översikt Energieffektivitet

  Översikt Mobilhydraulik


 • Grundkurs 1


  Grundkurs ger förståelse för ett hydraulsystems ingående komponenter och enkla systems funktioner.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Grundkurs 2 - Proportionalteknik


  Elektronikstyrda komponenter blir allt vanligare i moderna hydraulsystem. Denna utveckling medför ofta enklare hydraulsystem med mindre antal ventiler, men samtidigt blir hydrauliken en del av styr- och reglertekniken.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Montageteknik


  Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper när det gäller montering och installation av ledningskomponenter i hydraulsystem. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Montör.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Underhållsteknik


  Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med slutkontroll, driftsättning och underhåll av hydrauliska system och komponenter. Lämpar sig även för konstruktörer som kommer i kontakt med underhållsmässighet.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Konstruktionsdimensionering


  Kursens deltagare tränas i att räkna på och dimensionera hydrauliska komponenter. Olika systemlösningar för bättre energieffektivitet och stabilitet diskuteras och testas med beräkningsexempel. 


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Hydraulvätska/Smörjmedel


  Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Hydrauliksäkerhet


  Målet med kursen är att göra deltagaren medveten om de risker som är förknippade med hydraulisk teknik genom kontakt med hydraulvätska, hydrauliska komponenter och system. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Maskinsäkerhet och Riskbedömning


  Målet med denna kurs är en förståelse av hur arbete med säkerhet styrs från EU-nivå ner till maskinnivå med hjälp av direktiv, harmoniserade standarder och Arbetsmiljöverkets Föreskriftssamling (AFS). 


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Renhetsteknik och Ytors renhet


  Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Översikt Energieffektivitet


  Målet med denna kurs är att ge en övergripande förståelse för hur val av komponenter och systemuppbyggnad påverkar energieffektivitet i hydrauliska system. En översikt av nya tekniska lösningar presenteras.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning:

 • Översikt Mobilhydraulik


  Översikt mobilhydraulik är en kurs som visar hur den mobila utvecklingen har drivits av av förbättrad energieffektivitet och produktivitet. 6/3 ventilen analyseras och olika mobila systemlösningar visas och förklaras.


    Läs mer och köp kursen...


  Prova-på föreläsning: