Värden och tekniken förändras. Hur ska underhållsarbetet förändras för att hänga med i den utvecklingen?