En fördjupning av grundhydraulik mot offshore användning