Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en god förståelse för olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser, analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.

Kursinnehåll
  • Uppbyggnad
  • Olika typer av olja
  • Krav på funktioner
  • Föroreningar
  • Minimera föroreningar
  • Provtagning
  • Olika analysmetoder

 Kursen berör även andra smörjmedel och tribologi.