Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system. Praktiska lösningar för renare arbete i flera led diskuteras och exempel lyfts fram på god renhet vid montage, lager, transport etc.