Målet med kursen är att ge deltagaren tillämpade kunskaper i schemaläsning, systemförståelse och felsökning. Kursen ger kunskaper i skillnader mellan mobila och stationära systems uppbyggnad. Deltagaren får förståelse för komponenters placering, syfte och funktion i systemet. Därutöver ger kursen en genomgång av felsökningsmetodik, olika symptom och deras möjliga orsaker. Effektiv schemaläsning tränas för att bedöma felorsaker och läsa ut systemfunktion.