Kursens mål är att ge kunskap om mobila maskiners specifika hydrauliska lösningar och komponenter.