Här har vi samlat våra kurser som behandlar El, Elektronik, Styrsystem, Reglerteknik och Automation. Allt är relaterat till Hydraulik och kurserna är byggda kring hydraulisk systemteknik.

Styr- och reglerteknik innefattar att kunna lära sig programmera en PLC med ett PLC språk och kunna styra digital ut och analog ut, samt läsa av digital in och analog in. Styr- och reglerteknik avslutas sedan med att eleven får bygga en PID-regulator från grunden.

Kursen handlar om grundläggande begrepp inom likström och växelström. Man lär sig räkna på storheter inom elektroniken.

Kursinnehåll:

  • Mätningar i likströmskretsar och resistiva växelströmskretsar.
  • Beräkning ström, spänning och effekt i olika kopplingar och med olika belastningar.
  • Gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och förordningar.
  • Säkerhetsbestämmelser gällande obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer.
Kursen ges dels som en WBT från Festo och dels genom inläsningsmaterial från ITH gällande säkerhet och felsökning.

Målet med denna kurs är deltagaren ska kunna förstå den elektriska faran och hur den kan påverka människan. Deltagaren ska få en orientering om ellagstiftningen och hur den förhåller sig till standarder och branchpraxis. Deltagaren ska dessutom kunna åtgärda elektriska driftstörningar utan att utsätta dig för en farlig situation.

Kursen är en genomgång av Elsäkerhetslagen 2016:732 med fokus på vilket ansvar som åligger olika ledare och ansvariga.