Specialkurser inom områden där goda förkunskaper förutsätts.

Målet med kursen är att få allmän förståelse för hur ljud alstras, vad som påverkar ljudnivån och vilka åtgärder som kan sänka ljudet från hydraulsystem.

Kursens mål är att ge deltagaren en teoretisk bakgrund till uppkomst av vibrationer i hydrauliska system. Deltagaren får ta del av metoder för att dämpa svängningar och angripa svängningsproblematik.