Specialkurser inom områden där goda förkunskaper förutsätts.

Kursens mål är att ge deltagaren en teoretisk bakgrund till uppkomst av vibrationer i hydrauliska system. Deltagaren får ta del av metoder för att dämpa svängningar och angripa svängningsproblematik.