Kurser som förbereder till Yrkescertifiering enligt HPF/CETOP standarder. 

Kursen kretsar kring beräkningar, dimensionering och val av hydrauliska komponenter. Genom att introducera och följa en konstruktionsmetodik arbetar vi tillsammans igenom en systemdimensionering. Komponenters syften och användningsområden behandlas genom diskussion och analys. Kursen är anpassad för att motsvara branschens krav och speciellt framtagen för de som vill certifiera sig inom yrket.

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper när det gäller montering och installation av ledningskomponenter i hydraulsystem. En del av kurstiden användes till praktiska övningar i montage. Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Montör.

 


Kursen ska ge kunskap i underhållsteknik och felsökningsteknik inom hydraulikområdet. Förståelse för när, var och hur man mäter och hur man utvärderar dessa mätvärden när det gäller felsöknings- och underhållssituationer samt vilka krav som skall ställas på ett hydraulsystem ur felsöknings- och underhållssunpunkt. Dessutom ges grundläggande kunskap inom renhet och oljeanalys.Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt UH-Tekniker.