Grund- och Introduktionskurser inom Hydraulik

Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet. Kursen ger kunskap om risker förknippade med hydrauliskt arbete. Deltagaren ska efter kursen kunna tillämpa grundläggande systemberäkningar. 

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1.

Elektronikstyrda komponenter blir allt vanligare i moderna hydraulsystem. Denna utveckling medför ofta enklare hydraulsystem med mindre antal ventiler, men samtidigt blir hydrauliken en del av styr- och reglertekniken.Kursen ska ge kunskap i proportionella styr- och reglersystem inom hydraulikområdet, komponentkunskap och förståelse i intrimningsteknik samt elektronikens uppbyggnad för öppna och slutna styrsystem. 

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 2.