Certifieringstest Grundkurs 1

Test för säker webbläsare
Som ett förberedande inför att se vad du lärt, tagit med dig av kursen/kurserna som du läst.
Har vi detta test för att se att funktionerna fungerar och på så vis undvika problem med mjukvaran på certifierings dagen. 
Installera mjukvaran och kör testet. Om problem uppstår ta kontakt med läraren för support.