Inom Hydraulikriket kommer seminarier att organiseras med olika teman. Dessa kommer att spelas in och presenteras här.